"Fjellstyret skal administrere bruken og utnytting av rettar og lunnende i statsallmenningene så langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal arbeide for å sikre at allmenningen vert brukt på ein måte som fremjar næringslivet i bygda og tek vare på naturvern- og friluftsinteressene."

Jakt

Overhalla fjellstyre tilbyr småviltjakt i høyfjell og skogsterreng. Ideelt for hare og skogsfugl samt rype på fjellområder. Fjellstyret har hytter til leie i hele almenningsområdet.

Fiske

Overhalla kan by på flott og variert fiske av ørret og røye. Overhallakortet dekker hele kommunens areal utenom Eidsvatnet og lakseførende vassdrag. Fiske med garn og stang.

Hytter

Fjelltyret har utleie av 7 hytter i gangavstand fra vei (1-4 timer), med båt ved 6 av hyttene. Alle hyttene har i tillegg solcellepanel og DAB-radio.